Ajutoare de stat: Cum se face comunicatul de presă – model oficial

Întreprinderile (firmele) mici și mijlocii (IMM-uri) și alți beneficiari ai ajutorului public de stat din cadrul programului de sprijin pentru redresarea crizei COVID-19 își pot prezenta comunicatele de presă / anunțurile obligatorii privind demararea proiectului cu șablonul oficial publicat de Ministerul Economiei, în Acțiunea 2 – Lucrul subvenții de capital. În conformitate cu art. 6.12. Procedurile pentru punerea în aplicare a acțiunii „Subvenții de fond de rulment acordate IMM-urilor” toate proiectele cu o valoare de cofinanțare mai mare de 10.000 EUR sunt necesare pentru a pregăti cel puțin un anunț / informații de presă cu privire la începerea și finalizarea proiectului în implementarea procedura de acțiune 2, stabilită prin OUG nr. 130/2020.

Descarcă de AICI un Model de comunicat de presa pentru beneficiarii de la măsura “Granturi pentru capital de lucru”

La fel, după caz, modelul poate fi utilizat și pentru măsura 3 – Granturi de investiții, cu modificări corespunzătoare denumirii măsurii. Măsura 3 prevede, de asemenea, cheltuieli eligibile de până la 3000 lei (inclusiv TVA), inclusiv aceste comunicate de presă.

Anunțul / comunicatul de presă de la începutul și sfârșitul proiectului se face prin urmare în conformitate cu Manualul de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2014-2020 din România.

Descarcă de AICI varianta revizuită (ianuarie 2018) a Manualului de identitate vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania.

Descarcă de AICI diverse sigle folosite în comunicatele de presă din proiectele europene.

Acestea sunt principalele reguli de realizare a anunțurilor/comunicatelor de presă:

La începutul şi la finalizarea unui proiect cofinanțat din Instrumente Structurale, vor fi publicate în mass-media și pe site-ul instituției/ organizației (dacă există un astfel de site) anunțuri sau comunicate de presă privind începerea/ terminarea implementării proiectului.

Informaţiile şi elementele grafice obligatorii pentru un anunț/ comunicat de presă sunt:

1. Setul obligatoriu de însemne grafice compus din emblema UE, sigla Guvernului României şi sigla Instrumentelor Structurale în România, poziţionate conform regulilor din secţiunea Sigle şi poziţionarea acestora;

2. Data, în partea de sus dreapta;

3. Titlul, în partea de sus, la mijloc;

iar în corpul anunțului sau comunicatului de presă:

4. Numele beneficiarului proiectului;

5. Care este scopul/ obiectivul general al proiectului;

6. Care sunt rezultatele așteptate/ finale în urma implementării proiectului;

7. Valoarea totală a proiectului, așa cum apare în contractul/ decizia de finanțare, precum și valoarea cofinanțării UE;

8. Data începerii și data finalizării proiectului;

9. Codul MySMIS/ codul proiectului;

10. Fraza „Proiect cofinanţat din Fondul … prin Programul Operaţional …”;

11. Datele de contact ale beneficiarului ca entitate juridică în partea de jos a documentului (website, email, telefon, fax, adresă etc. după caz, în funcţie de modalitatea prin care acesta doreşte să fie contactat).

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *